Przedsiębiorca zakładając własną działalność gospodarczą swe pierwsze kroki kieruje do biura księgowego licząc na to, że fachowiec zajmie się jego dokumentacją księgową, ale także doradzi i dobierze najkorzystniejsze dla firmy rozwiązania księgowe i podatkowe. Zawierając umowę – obdarza biuro rachunkowe pełnym zaufaniem licząc na rozwiązanie problemu związanego z brakiem umiejętności prowadzenia dokumentacji, liczy na uczciwość, rzetelność i kompetencję. Jednakże okazuje się, że to nie biuro a podatnik  jest  odpowiedzialny za poprawność odprowadzania podatków, składek i danin. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że bezwzględnie po zawarciu umowy z biurem księgowym należy zgłosić ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego podając nazwę i adres biura.  

Biuro rachunkowe popełniło błąd – i co dalej

Decydując się na konkretne biuro rachunkowe każdy – czy to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zlecająca tylko coroczne rozliczenie  podatku, czy też przedsiębiorca zlecający kompleksowe prowadzenie dokumentacji księgowej – powinien sprawdzić zakres odpowiedzialności i sumę ubezpieczenia wynikającą z opłaconej przez biuro rachunkowe polisy OC. Niedostateczna wysokość sumy ubezpieczenia uniemożliwi klientowi odzyskanie poniesionych strat. Każde biuro księgowe jest zobowiązane do zawarcia takiej polisy od odpowiedzialności cywilnej z zakładem ubezpieczeniowym, zapis taki jest ujęty w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co prawda zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej – konsekwencje prawnopodatkowe błędów popełnionych przez biuro księgowe w każdym przypadku ponosi podatnik, jednak przedsiębiorca może żądać odszkodowania od biura rachunkowego za straty wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości. Art. 471 Kodeksu cywilnego jest podstawą do wszczęcia postępowania sądowego w takiej sytuacji, a dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niepoprawnego wykonania lub niewykonania zobowiązania.