Radca prawny to jeden z najmłodszych zawodów w Polsce. Z tego powodu wiele osób mylnie utożsamia radców z doradcami prawnymi. Obecnie radcy oraz adwokaci posiadają praktycznie takie same uprawnienia, dzięki czemu radcy mogą reprezentować nas w sprawach rodzinnych, majątkowych, karnych i ubezpieczeniowych. Czym zajmuje się radca prawny? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do wnikliwej lektury!

Czym zajmuje się radca prawny? 

Powstanie zawodu radcy prawnego datuje się na lata sześćdziesiąte. Na samym początku radcy prawni świadczyli obsługę prawną przedsiębiorstw państwowych. Mieli oni wówczas mocno ograniczone kompetencje. W tym okresie przedstawiciele tego zawodu mogli być zatrudniani wyłącznie przez firmy. Nie był to zatem wolny zawód. Wraz z upływem czasu ilość kompetencji radców prawnych znacząco się zwiększyła i obecnie jest bardzo podobna do tych przypisanych dla adwokatów. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, radca prawny może być pełnoprawnym reprezentantem w prawie każdej sprawie. Do radców można zwrócić się z wnioskiem o pomoc, gdy czeka nas sprawa z zakresu sądu cywilnego, rodzinnego bądź administracyjnego. Jedyny wyjątek do niedawna pojawiał się w przypadku spraw karnych lub karnoskarbowych. Takie sprawy były przeznaczone wyłącznie dla adwokatów do końca 2014 roku. Od tej pory radcy prawni mogą reprezentować nas w każdej sprawie w sądzie. 

Radca prawny a adwokat 

Co jeszcze odróżnia radców prawnych od adwokatów? Jedną z istotnych kwestii jest fakt, iż radcowie mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę. To powoduje, że niektórzy nadal myślą, że radca to zawód tylko dla przedsiębiorców. Warto wiedzieć, że w praktyce radcy prawni w sądach pojawiają się bardzo często. Jak wskazują przepisy, mogą oni na przykład udzielać porad prawnych, sporządzać opinie prawne, opracowywać projekty aktów prawnych. Ponadto, przysługuje im prawo do występowania przed sądami i urzędami.