Termomodernizacja ma za zadanie zabezpieczyć dom przed stratami ciepła i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku i ciepłej wody użytkowej. Polega na wprowadzeniu zmian, które zmniejszą niekontrolowaną ucieczkę ciepła i zwiększa efektywność ogrzewania wnętrz.

Ciepło ucieka z budynku głównie przez nieodpowiednio i niestarannie zaizolowane ściany zewnętrze oraz otwory na okna i drzwi, a także przez dach i podłogę na gruncie. Żeby temu zapobiec, w ramach termomodernizacji najczęściej wykonuje się:

  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku
  • wymianę stolarki okien i drzwi
  • docieplenie stropów i dachu

Termomodernizacja dotyczy także instalacji grzewczych w domu i polega na:

  • modernizacji lub wymianie systemu grzewczego
  • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody (np. kolektory słoneczne) i całego budynku (pompy ciepła)
  • izolacji przewodów
  • zainstalowanie systemów odzysku ciepła

Kiedy wykonać termomodernizację budynku?

Na termomodernizację budynku powinny zdecydować się osoby, które mają problem z utrzymaniem stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym lub wiąże się to z ogromnymi kosztami. Termomodernizacja powinna być wykonana także, gdy zewnętrzne przegrody domu nie spełniają warunków dotyczących współczynnika przenikania ciepła. Zdarza się to głównie w starszych budynkach, które były wykonywane w momencie, gdy prawo budowlane dopiero raczkowało. Obecnie każdy nowy i remontowany budynek musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
O wykonaniu termomodernizacji należy także pomyśleć, gdy dom ogrzewany jest na starym, mało wydajnym kotle, który mocno zanieczyszcza środowisko zewnętrzne.
Przed wykonaniem termomodernizacji należy wykonać audyt energetyczny, który wskaże, przez jakie elementy budynku ucieka największa ilość ciepła i co w pierwszej kolejności należy poprawić. Audyt energetyczny jest koniecznością, jeśli chce się skorzystać z programu dofinansowania na termomodernizację domu.

W przygotowaniu artykułu pomógł przedstawiciel firmy RemonTech – właściciel sklepu internetowego https://www.maszynadocieciastyropianu.pl/.