Ze względu na korzystne warunki, jakie oferowały banki udzielające kredytu we frankach szwajcarskich, wiele osób decydowało się zaciągać takie zobowiązanie finansowe. Tymczasem mają one możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności umowy. Prawnik podejmuje się tutaj analizy umowy i oceny szans, jakie ma klient, wchodząc w spór z bankiem. Zwykle unieważnienie umowy we frankach jest korzystniejsze dla klienta niż konieczność spłacania rat, jednak należy zasięgnąć opinii profesjonalisty, gdyż sądowa batalia może być czasochłonna. Rolą prawnika jest sporządzenie wniosku działając w imieniu klienta i reprezentując go przed sądem. Na tym etapie prawnik wykazuje przed sądem wszelkie argumenty działające na korzyść kredytobiorcy. Jest to bardzo ważny moment, od którego zależy, co w dalszym ciągu stanie się z przedmiotem umowy. 

Unieważnienie umowy

Stwierdzenie nieważności umowy sprowadza się do tego, że powstają dwa, niezależne od siebie roszczenia. Pierwszym z nich jest roszczenie banku wobec klienta o zwrot kapitału. Drugim jest roszczenie klienta o zwrot wszelkich kwot, które zostały wpłacone na rzecz banku, takich jak raty kapitałowo-odsetkowe, prowizje, koszty ubezpieczenia. Rolą prawnika na tym etapie jest negocjowanie jak najkorzystniejszych warunków na rzecz klienta.

Może się bowiem zdarzyć, klient będzie musiał dopłacić, aby zachować przedmiot, na który był udzielony kredyt. W odwrotnej sytuacji to bank zmuszony będzie zwrócić klientowi część kosztów, które poniósł. To, jakie warunki unieważnienia umowy zostaną finalnie przyjęte, zależy przede wszystkim od tego, ile rat dotychczas zapłacono, jaką ilość kapitału wypłacił bank oraz innych zapisów umowy.

Przed rozpoczęciem procesu dochodzenia swoich praw prawnik poinformuje klienta, jakich efektów może się on spodziewać. Istotne jest również to, że uchroni kredytobiorcę przed nieuczciwymi praktykami banków i zdementuje informacje, których często udzielają one, aby zniechęcić do sądowej batalii.